Blog 2 van 1001. The Unified Field Theory.

In de blog serie:

Waarheid en

echte vrijheid.

Welkom terug!

In deze serie van artikelen bespreek ik alles over: Bewustzijn, Mind Control , Natuur en Spirituele Wetten, het Occulte en alle thema’s die betrekking hebben op de vrijheid van alle wezens op deze aarde. Deze rubriek kent geen taboethema’s, alles wordt besproken. Hier laat ik het licht schijnen op al het donkere op onze wereld. Ik zal  krachtige oplossingen geven voor de problemen waar we als aardbewoners mee geconfronteerd worden op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. Het moment van de keuze; bewustzijn of vernietiging, aarde of hel.Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de leuke reacties op mijn eerste blog. De vraag van velen was hoe vaak ik dit ga doen. Nou, eerlijk gezegd weet ik dat niet precies want mijn leventje is nogal ongepland en spontaan. Soms aan het werk, dan weer op de vlucht (J). Ik wil proberen elke 2 weken een blog te plaatsen. Dus blijf deze pagina opzoeken en vooral reageren. 

Blij verrast ben ik met het bericht van Guido Jonkers van de populaire website www.wanttoknow.nl welke deze blog voortaan gaat plaatsen. Ik ben Guido en zijn team erg dankbaar voor deze gelegenheid. De blog zal dan niet zoals hier opeenvolgend zijn en opbouwend qua kennis maar het zullen op zich staande artikelen zijn.

 In het vorige deel eindigde ik met de opmerkingen dat het één de reflectie of het evenbeeld is van het ander. Dit zegt iets over de aard van onze realiteit namelijk dat deze gelijk is over alle schalen van het kleinste deeltje tot het grootste.  

Dat het universum of de Universa fractaal en holografisch van aard zijn. Dit betekent dan dat alle kennis van alle delen in het Universum aanwezig is in alle andere delen van het Universum. Dat we allen één zijn is daarmee begrijpelijk geworden. Als één deel iets doet heeft dat effect op alle andere delen. Dit komt natuurlijk rechtstreeks uit de Unified Field Theory. Ik beloofde deze keer door te gaan op dit onderwerp en wat wij mensen graag wensen zodat we kwaliteit in ons leven ervaren. Dat laatste schuif ik even door naar de volgende keer en deze blog wil ik besteden aan dat wat de Unified Field Theory (UFT) is in de meest simpele bewoordingen. Ik ga het vaker over de UFT hebben maar twijfel nog of ik dat in dit blog moet doen of dat ik daar een ander blog voor maak. Ik denk het laatste maar zal ook hier regelmatig zaken aanhalen welke uit de UFT komen maar voor de waarheid en vrijheid van alle wezens van belang zijn. Want we spreken tenslotte over de Natuurwetten.

THE UNIFIED FIELD THEORY (UFT)

Vanaf 2007 ben ik aan het studeren op de UFT. In 2011 ben ik in Tulum (Mexico)  door Nassim Haramein zelf verder opgeleid en getraind en uiteindelijk aangesteld als afgezant van zijn project in Nederland. Van Nassim leerde ik veel. Zo leerde ik dat alles wat we geleerd hebben op school fout was. Nou ja bijna alles, lezen, schrijven en rekenen is wel handig zeker ook als je de UFT wil begrijpen.  De UFT verklaart alles over de natuur van het universum en alles er in, ook mensen; waar we van gemaakt zijn, wat we hier doen, hoe we zijn, waar we vandaan komen, onze connectie met alles in het Universum en onze rol daarin. Hoe verbindt het universum alles en… is alles werkelijk één? Wetenschappelijk bewijs dat alles inderdaad één is en we met alles in verbinding staan.

WAT IS DE UFT? En wat heeft het met mensen te maken?

Op school leerden we dat we een toevallige verzameling cellen zijn die leeft op een rots die in het universum tussen andere rotsen zweeft en dat we er eigenlijk niet zoveel toe doen. De UFT zegt iets heel anders: dat we oneindige wezens zijn in een oneindig universum, dat we een oneindige relatie hebben met alles, in alle tijden en op alle schalen, omdat alles in het Universum verbonden is met space (ruimte, vacuüm). Het gaat in op wat die ruimte is, hoe die ruimte gestructureerd is, wat die is, hoe de dynamiek van die ruimte is, de dichtheid van die ruimte, de geometrie van die ruimte. En als je dan begrijpt wat die ruimte is, verandert dat de manier waarop je je voelt in die ruimte, hoe je je gedraagt en hoe je je opstelt in die ruimte en alles gaat meer resoneren (afstemmen) en uiteindelijk zorgt dat voor minder dood, pijn en lijden. Dat is ook de reden waarom ik iedereen wil laten delen in deze kennis.

We zien op onze planeet nu veel gedrag wat niet opbouwend en constructief is, van onbenulligheden tot aan: ”Ik ga je vermoorden want mijn religie zegt iets anders dan jouw religie”. Als het ons zou lukken om te laten zien dat elke religie dezelfde vragen beantwoordt op een andere manier, met eenzelfde set van informatie, en als we onze wereld een soort van festival plek zouden kunnen maken, of een kermis terrein waar we elke religie accepteren net zoals we verschillende muzieksoorten  of attracties accepteren, dan zou het hier op aarde mooier worden, gezelliger. Zou er meer liefde, plezier, en minder boosheid en lijden zijn.

WAT VERANDERDE DEZE KENNIS AAN MIJN LEVEN?

Het veranderde alles!! Want we hebben op school en in de samenleving geleerd dat dingen op een bepaalde manier gaan en heel veel is gewoon niet correct. Het is net als kinderen vertellen dat de aarde plat is, of dat de aarde alleen maar in een cirkel om de zon draait.  We vergeten te vertellen dat de zon door de ruimte reist en dat de aarde dus in een gigantische spiraal door het universum beweegt. En dat is maar één klein segmentje uit de totale UFT welke een bulk aan kennis is en welke het totale perspectief over jezelf in relatie tot het universum geeft.

De  UFT zegt dat er oneindig veel informatie en oneindig weten in ons zit.  Het is te vergelijken met fysica als die over zwarte gaten en alles waar de Boeddha over sprak.  Met andere woorden: ”De stilte (het ZIJN)” in je hartchakra. Dat is volgens de UFT het punt van eenheid (singularity). Dat is het punt van waaruit het energieveld (aura) rondom je lichaam ontspringt. Het is dus eigenlijk een wetenschappelijke/natuurkundige manier om dat te beschrijven waar de mystici van alle tijden en de grote meesters als Boeddha, Jezus en anderen over spraken. Het is dus een wetenschappelijke beschrijving van al datgene wat tot voor kort alleen op een spirituele, filosofische en intuïtieve manier begrepen werd. Voor westerse mensen als wij, die op school geleerd hebben: “dit is wetenschap, dat is sciencefiction en dat is religie en laten we die dingen vooral niet door elkaar gooien”, is dat lastig. Nu eindelijk krijgen we een meer holistische benadering die religie, spiritualiteit, wetenschap en andere disciplines combineert in één UFT. Dat zorgt ervoor dat alles weer logisch is, beter in en bij elkaar past en meer resonantie op deze planeet teweeg brengt.  Hopelijk draagt het bij om ons te beschermen voor de vele rare dingen die er momenteel gaande zijn op onze planeet.  

EN EINSTEIN? WAS HIJ HIER OOK NIET MEE BEZIG?

Einstein is verantwoordelijk voor de grootste stap die de mensheid heeft kunnen maken in het begrijpen van de natuurkunde van het universum. En hij wist deze mathematisch te staven.  Voor Einstein kwam,  waren ruimte en tijd twee aparte dingen. Hij zei: ”ruimte en tijd zijn één en hetzelfde”,  en zette er een streepje tussen (space-time).  Nassim Haramein is het eens met veel van wat Einstein heeft gezegd. Relativiteit en dergelijke. Hij bouwt er op door. Nassim voegde spin (draaien) toe aan het model van Einstein. Einstein zei space-time maakt een bocht (als een trampoline met een zware bal er op) en Nassim voegde er aan toe dat er ook nog eens een spin is. Net als water dat  door de afvoer gaat, het gaat niet recht naar beneden maar vormt een spiraal. Een spiraal naar het punt van eenheid (stilte) (singularity). Dat zorgt er voor dat alles in het universum draait; onze atomen, de aarde, de zon, maar ook sterren, zonnestelsels, melkwegstelsels en universums (!) ja meervoud, alles draait als een spiraaldynamiek. Als een tornado. En dat gebeurt in twee richtingen tot het punt van “stilte” (black hole),  van waaruit een andere dynamiek in torus vorm alle informatie weer terug geeft. Oneindig. De UFT zegt dat het hele universum een megaverzameling van zwarte gaten is.

  Van het universum zelf tot aan het kleinste deeltje. Alles is een black hole (zwart gat). Dus dat het menselijke lichaam met 100 triljoen cellen elke cel gemaakt van biljoenen atomen is, maakt dat je lichaam bestaat uit quintiljoenen kleine  zwarte gaten. Als de oude meesters dus zeggen dat je licht bent, is dat letterlijk zo. Je bent dus gemaakt van vele, vele mini zwarte gaten die allemaal kleine spiraaltjes zijn draaiend  in space-time tot het stiltepunt.  Allemaal naar het punt van stilte met als centraal stiltepunt, dat punt waar alle kennis en weten samenkomt, het stiltepunt in je hartchakra. Daar waar je gecentreerd bent en waar je toegang toe hebt als je je naar binnen richt zoals met meditatie. Dus niet zoeken naar een God op een berg met pijlen van bliksem; nee dat is bangmakerij, maar met behulp van wetenschap. De UFT, wetenschap dus, laat je op een andere manier kijken en zegt: je bent een oneindig wezen met een oneindige relatie tot het universum en alles er in want alles in het universum is met elkaar verbonden door middel van ruimte (space, vacuüm). En bewijst die stelling ook. Duidelijk en te begrijpen door iedereen die zijn verstand en zijn hart open zet.

ENKELE VOORBEELDEN VAN FOUTE INFORMATIE DIE WE KENNEN OVER HET UNIVERSUM. 

Onze UFT zegt dat de strong force niet bestaat. Ook donkere materie bestaat volgens ons niet. Wij denken dat dit misinterpretaties zijn door de aanwezige energie in de ruimte. Bedenk even dat we 96% van de materie in het universum niet kennen! We kennen slechts 4 % van wat er aan massa in het universum is… die andere 96% noemt de wetenschap “dark energy” of zwarte materie omdat we het niet kunnen zien en niet kunnen vinden. We investeren aanzienlijke sommen geld om die te vinden, terwijl het antwoord misschien al die tijd al voor onze neus ligt. Elk atoom is voor 99,99999 procent gemaakt van ruimte. Het bestaat  voor maar 0.00001 procent uit iets anders, als protonen, neutronen, elektronen. Dus het overgrote deel van ons universum is ruimte. Als je dus met een theorie komt die het universum beschrijft kun je maar beter rekening houden met die 99,99999 % ruimte. Toch?! Maar tegenwoordig houden we alleen rekening met die 0,00001 %  !!  Die ons de materiële wereld geeft.  We meten dingen als licht, warmte, geluid, gammastraling, röntgen, microgolven, kosmische straling nemen daarvan de data en zeggen: “hier hebben we onze theorie, we hebben het hele universum verklaard……….”,   Eigenlijk maar 4 procent!! 

MIJN MOTIVATIE OM DE INFORMATIE OVER DE UFT TE  VERSPREIDEN.

Omdat ik wil dat onze kinderen en kleinkinderen een planeet krijgen waarop ze kunnen leven, en dat ze plezier kunnen hebben. Ik wil plezier hebben, en de weg die we momenteel begaan ziet er niet heel rooskleurig uit we lopen met zijn allen tegen de muur!!

WAT IS DE TOEKOMST VAN ONZE AARDE?

Die wordt, volgens de UFT geweldig, fantastisch! We moeten alleen wel ons gedrag en opstelling veranderen, de informatie die we naar buiten brengen moet anders. Die moet gebaseerd zijn op onze nieuwe kennis en wetenschap. Oude paradigma’s los laten. Stoppen met het accepteren van autoriteit door mensen op andere mensen. Stoppen met uitbuiting van mens en dier en aarde.  De verandering van , “We leven op een platte planeet”,  naar “We leven op een bol”, nam een hele tijd in beslag. Maar van een begrensd statisch universum waarin niets verandert naar een oneindig universum waarin we onbegrensde mogelijkheden hebben gaat heel snel. Kijk alleen al naar de genetica, wij kregen als kind te horen je hebt de genen die je hebt daar moet je het mee doen. Als je een kankergen hebt dan is het maar zo. Nu weten we dat we DNA , genen, kunnen veranderen, met ONZE GEDACHTEN ! We weten nu dat we met onze gedachten ons lichaam kunnen veranderen. Als we anders denken over hoe we ons voelen weten we nu dat we ons zelf kunnen genezen. Ook dat bewijst onze UFT. Mathematisch, wetenschappelijk bewijs. Onze predispositie is niet meer. Als we familie hadden met kanker dachten we,” oei ik krijg het dus ook”!, En ja je kreeg het. Nu weten we hoe dat anders kan. Ons denken helpt ons en we weten nu hoe het werkt. Dit is maar één voorbeeldje van de duizenden en duizenden dingen die we nu weten en die we de wereld willen vertellen en die ook werkelijk gebeuren. Met smartphones en internet gaat dat razend snel en zo zal de transformatie ook heel snel gaan.  Daar gaan wij van uit, de tijd is er rijp voor. Maar er moet nog veel gebeuren, mensen moeten wakker worden, uit de Mind control ontsnappen door kennis op te doen.

Als je meer wilt weten over de UFT zijn er verschillende mogelijkheden. Een presentatie van 90 minuten zoals ik die op de GezondVerstandAvonden doe, een presentatie van één dag of drie dagen en zelf presentaties van 3 weken die we doen tijdens UFT reizen naar relevante plekken op aarde, zoals Egypte, Mexico, Peru en Hawaï.   Hoe diep wil  je gaan? Hoeveel wil je weten? Neem de volgende stap. Maar als je Engels technisch voldoende is kan je ook online deelnemen aan de reconance project academie. Het eerste inleidende deel is een cursus, geheel online, van 3 maanden. Voor meer info kun je mij mailen.

Tot zover het tweede deel een klein uitstapje. Een kennismaking met de UFT. Boeiende en zeer diepgaande kennis van de natuur in al zijn facetten, van het hele kleine tot het hele grote. De volgende keer gaan we weer door op waar we de laatste keer gestopt waren; wat wij mensen graag wensen zodat we kwaliteit in ons leven ervaren en andere onderwerpen als Solipsisme.

Alles wat ik publiceer is een verzameling van werk van vele mensen die zich met waarheid bezig houden. Deels eigen onderzoek, deels onderzoek van derden.   

Het feit dat ik vind dat alle informatie beschikbaar moet zijn voor iedereen, maakt dat alles wat ik presenteer en schrijf over vrijheid en waarheid  vrij gedeeld en gebruikt mag worden. Daar is geen toestemming voor nodig. Wel graag de bron vermelden.

Eric

Denk er aan: vragen, suggesties, discussiepunten? Mail ze naar info@resonanceproject.nl of via skype als je wil praten op erictenhoopen1

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

AGENDA

Inleiding UFT

30 juni te Sneek 14.00 uur locatie komt nog.

Regelmatig geven wij een inleidende sessie in de Unified Field Theory. Deze inleiding duurt ongeveer twee uur. Meestal gebruiken wij een avond of zondag middag. Deze inleiding is een perfecte kennismaking en kan uitstekend gebruikt worden als kennismaking alvorens over te gaan tot de online academie welke een grotere investering vraagt. Maar ook als initiële kennismaking met de wetten van de natuur en ter oriëntatie is deze inleiding zeer geschikt. Er is geen voorkennis vereist. De wiskunde is nauwelijks aanwezig 🙂 .

Laat u op de wachtlijst plaatsen voor de eerstvolgende sessie  door een mail te sturen aan:

info@resonanceproject.nl

Dag seminar Natuur- en Spirituele Wetten

Zondag 27 oktober 2019; Deventer.  Dag seminar Natuur- en Spirituele wetten.

Waarheid en echte vrijheid voor alle wezens.

Hoe bewust zijn wij mensen? Loopt het bewustzijn terug of groeit het? Wat maakt dat wij leugens niet van waarheid kunnen onderscheiden?

Hoe het wel of niet kennen van de natuur wetten ons leven en gedrag beïnvloedt, Mind Control, bewustzijn, het occulte et cetera. Een lange sessie van 10.00 tot uiterlijk 21.30. Bij dit evenement is aanmelden per email verplicht. Entree is 25,00 euro in de voorverkoop. Aan de zaal 30,00 euro. Entree is inclusief koffie en thee. Lunch en diner moet men zelf meenemen of ter plekke bestellen. Alleen vegetarisch verkrijgbaar.

Een boeiend seminar over de Natuurwetten, de universele spirituele wetten. Wat betekent het om echt “wakker” te zijn. Wie zijn er echt wakker? Een ongeveer 10 uur durend seminar door eric vdf ten hoopen. Over de echte waarheid gegeven door de natuur en hoe onze kennis of onverschilligheid hierover de kwaliteit van ons leven beïnvloed. Geen seminar voor watjes. Geen New Age onzin. Maar de confrontatie met de waarheid voor wie het aandurft en aan kan. Geloof niets maar onderzoek het zelf.  Opgave is verplicht via info@resonanceproject.nl u ontvangt na opgave een mail met gedetailleerde info. Na betaling ontvangt u het entree bewijs.. 

We krijgen veel vragen over de inhoud van deze jaarlijkse dag hieronder een overzicht:
Gedurende mijn presentaties, workshops en lezingen, neem ik de aanwezigen mee op het pad van zelf-exploratie, het onderzoeken het menselijk bewustzijn en de manier waarop het betrekking heeft op de universele problemen waar we momenteel als soort mee worden geconfronteerd. Enkele van de vragen die ik met de groep probeer te beantwoorden zijn:
Wie zijn wij? Wat is ons doel? Waarom houden we bepaalde overtuigingen vast? Waarom neigen we om onszelf en anderen op een bepaalde manier te zien? Waarom handelen we zoals we doen? Wat heeft dit te maken met de gebeurtenissen die we ervaren in onze wereld? Ik maak  gebruik van het materiaal van vele onderzoekers als Mark Passio, maar ook van eigen onderzoek en andere waarheids activisten.
De hele dag is niet meer en niet minder dan een indringende analyse van het menselijk bewustzijn, de waarheid en waarom wij andere waarheden aanvaarden. De volgende concepten en ideeën worden diep verkend:
• De onderdelen van ons eigen Bewustzijn
• Hoe kan je Waarheid en Deceptie herkennen
• De emotionele polariteiten die we in ons leven ervaren
• De verschillen tussen magie en tovenarij (wat is alchemie?)
• Hoe een gezond of destructief wereldbeeld eruit ziet
• De fundamentele aard van goed en kwaad (bestaan goed en kwaad?)
• De fundamentele aard van het probleem waar als soort voor staan
• Hoe werken de krachten van het occulte in ons leven, wat is occult?
• De manieren waarop het menselijk bewustzijn dagelijks wordt gemanipuleerd.
• De onderliggende agenda van deze manipulatie en wie doen dat?
• Wat Natuurwet is en hoe het in schril contrast met de wet van de mens.
• Wat soevereiniteit en anarchie eigenlijk is en hoe je werkelijk vrij kan worden/zijn?
• Oplossingen die iedereen kan gebruiken om het tij te keren en ons en de aarde te genezen (we hebben haast).
De bekende Mind Control technieken en hoe er van los te komen
Occulte wetenschappen die voor ons verborgen worden (werden) gehouden waardoor wij te manipuleren zijn.

De omvang van het werk van The Resonance Project Nederland is een enorme bulk aan kennis, presentaties van 5 weken zijn mogelijk. Elk thema dat aan bod komt is breed en diep genoeg voor een aparte studie. Het is niet de bedoeling alle thema’s uitputtend te behandelen. Het is de bedoeling een beeld te scheppen van wat er gaande is en dat de deelnemers zelf alles verder uit kunnen diepen, samen of op eigen gelegenheid. De rode draad is de aanzet te geven tot inzicht in wat er op deze wereld gaande is op een niet misverstaande wijze maar zo volledig dat elke deelnemer er direct wat mee kan.
Op geen enkele manier vraag ik de deelnemers te geloven wat ik presenteer maar zelf kritisch te blijven en alles te onderzoeken. Bijna alles wat is presenteer heb ik niet zelf bedacht het komt voort uit de natuurwetten en logica. Al het materiaal wat tijdens de dag gepresenteerd wordt en op de website verschijnt mag vrij worden gebruikt.

Alles is liefde*. Angst is een illusie. Alle wezens zijn vrij. De waarheid kan nooit vernietigd worden.
*Wat is liefde?

Studiereizen

NOVEMBER 2019, 12 daagse studiereis naar Mexico, de Maya Riviera. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies in het Nederlands. Het begin van een nieuw paradigma.. Maximale deelname 12 personen.

149_fs

Januari 2020, 12 daagse studiereis door Egypte langs de piramides, de tempels, mystieke plekken. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies, een uur les in de koningskamer van de piramide: Waar was deze voor?! Van Cairo tot Aswan en Abu Simbel en alles er tussen. Maximale deelname 19 personen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA