Blog 1 van 1001. Waarheid en Deceptie

In de blog serie:

Waarheid en

echte vrijheid.

Welkom, in deze serie van blogs, artikelen, dit was  een vaste rubriek op Soulvability.nl echter deze is (tijdelijk) uit de lucht. Vandaar voorlopig alleen hier (op facebook en de eigen site http://resonanceproject.nl/natuurwetten/ ) en start ik nog eens helemaal overnieuw. Zodra Soulvability of een andere site dit blog weer opneemt laat ik dat weten via Facebook, Instagram en deze blog.  In deze serie van artikelen bespreek ik alles over: Bewustzijn, Mind Control , Natuur en Spirituele Wetten, het Occulte en alle thema’s die betrekking hebben op de vrijheid van alle wezens op deze aarde. Deze rubriek kent geen taboethema’s, alles wordt besproken. Hier laat ik het licht schijnen op al het donkere op onze wereld. Ik zal krachtige oplossingen geven voor de problemen waar we als aardbewoners mee geconfronteerd worden op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. Het moment van de keuze; bewustzijn of vernietiging, aarde of hel. Een diepgaande verkenning voor de doorzetters en mensen die echt willen weten hoe het zit. Deze blog is interactief en is de voorloper op een radioprogramma over deze onderwerpen, welke in een nadere samenwerking met Syrius Radio en Soulvability zal worden gemaakt.

Reacties, commentaren, vragen en opmerkingen kun je sturen aan; info@resonanceproject.nl alles wat niet anoniem is zal ik hier beantwoorden. Alle afleveringen samen van deze serie geven een compleet overzicht van alle kennis die (bewust) verborgen is gehouden voor de mensheid. Dit zal dus uitgroeien tot een Nederlandstalig archief met een bulk aan informatie en kennis. Deze serie volgen en bestuderen maakt je vrij van Mind Control en geeft je alle kennis om de wereld en de staat waarin de mensheid verkeert te begrijpen. Het geeft je alle tools die nodig zijn zelf mee te werken aan het veranderen van de staat waarin we verkeren. Niet passief als toetsenbordheld maar actief omdat je weet hoe het werkt. Vrijheid voor alle wezens is het doel.

Eerst even voorstellen; de mens achter de naam eric vdf ten hoopen is inmiddels 59 jaar op deze aarde. Woont op een, niet actieve, boerderij bij Deventer en houdt zich bezig met het onderzoeken van alles wat er in het Universum aanwezig is en hoe alles werkt, zeg maar de radertjes van de natuur. En natuurlijk geeft ik presentaties over alle kennis die dit oplevert. Tijdens o.a. de Gezond Verstand Avonden door het hele land, maar ook presentaties tot 12 uur lang op verschillende locaties of op uitnodiging. De presentaties gaan dan over de Unified Field Theory, Natuurwetten of hoe je als mens vrij kan zijn in deze matrix dichte wereld, als hoofdthema’s. Zoals inmiddels bekend is, bestrijken deze thema’s alles wat je maar kan bedenken en sta ik bekend om het feit dat er voor mij geen taboethemas zijn, ikzelf geen blad voor de mond neem en de waarheid belangrijker vind dan mensen, meningen en de gevoelens welke die waarheid bij sommigen op kunnen roepen.

Voor ik in de thema’s van vandaag duik wil ik allereerst de mensen bedanken die dit voor mij mogelijk hebben gemaakt. Allereerst Nassim Haramein welke mij schoolde in de Unified Field Theory en dus diepe kennis van de natuur in de breedste zin bij mij binnenbracht, begrip voor alles wat is en niet is. En Mark Passio welke mij introduceerde in de Natuur en Spirituele Wetten waardoor ik zag wat er mis is in de wereld en de Unified Field Theory niet tot de reguliere wetenschap mag horen. Als Laatste Kenneth Coussens welke mij leerde wat er nodig is om juridisch vrij te worden. Natuurlijk heb ik ook van vele anderen mogen leren maar vooral ook van de natuur zelf. Door diep in mij zelf te kijken en te kiezen voor alles wat mij helpt vrij te worden en te zijn.

Nog een laatste opmerking; alles wat ik publiceer is een verzameling van werk van vele mensen die zich met waarheid bezig houden. Deels eigen onderzoek, deels onderzoek van derden. Het feit dat ik vind dat alle informatie beschikbaar moet zijn voor iedereen, maakt dat alles wat ik presenteer en schrijf over vrijheid en waarheid vrij gedeeld en gebruikt mag worden. Daar is geen toestemming voor nodig. Wel graag de bron vermelden.

De thema’s van vandaag; Waarheid en Deceptie.

Veel mensen hebben inmiddels ontdekt dat we problemen hebben, als mensheid; de aardbewoners (alle wezens). En de aarde zelf zit er inmiddels ook niet lekker meer bij. Uitgeput en leeggeroofd. Maar slechts weinigen hebben ook begrepen wat de oorzaak is van al deze problemen. De diepere oorzaak, zeg maar, de wortels van het probleem zijn bij slechts een enkeling bekend . Om er achter te komen wat de oorzaken van deze problemen zijn moet je de natuur of beter gezegd de aard van het probleem kennen. Als je die kent kun je gaan kijken naar de oplossingen voor het probleem. Dat is waar we het hier over gaan hebben. De kern en de werkelijke oorzaken van de problemen waar we tegenaan lopen en die ons als menselijke soort, en alle andere soorten hier op aarde, bedreigen in het bestaan.


Het eerste waar ik het over wil hebben is;
WAT IS WAARHEID?
Daar gaat het in deze rubriek en straks in de radio series altijd over maar we gaan nu kijken wat echte waarheid is. De hardcore waarheid, niet voor watjes en niet voor mensen die niet willen weten en leren.

De kern van wat de problemen veroorzaakt waar we als soort mee te maken hebben en wat er in de wereld gebeurt. We gaan kijken naar het fundament van wat waarheid werkelijk is. Want de waarheid is intrinsiek verbonden met de redenen waarom wij als mensen lijden. Dieren lijden en de aarde lijdt. In mijn presentaties zeg ik het altijd heel simpel. Waarheid is dat wat is. Dat wat is, is dat wat al gebeurd is in onze realiteit. Gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in onze spacetime 3D realiteit zijn waarheid geworden.

Het is dus niet iets esoterisch of de gedachten van God. Nee gewoon iets wat gebeurd is. Het is dus zaak te begrijpen wat er gebeurt in ons en om ons heen. Dit is de kern van waar het mis gaat en waarom we lijden ervaren. Wij zijn als soort, als collectief bewustzijn, van het pad van de waarheid afgegaan. We houden ons nu bezig met illusies, fantasie, we houden ons bezig met fundamentele axioma’s. Onbewezen stellingen waar we in zijn gaan geloven. Vaag nog? Ik spreek hier over geloofssystemen die we als waar hebben aangenomen maar fundamenteel onwaar zijn. Leugens zijn. We zijn ons aan deze onware geloofssystemen gaan hechten en dat is de reden dat we lijden. We lijden omdat deze geloofssystemen niet in lijn zijn met de waarheid, met wat werkelijk is. Het is even belangrijk dat ik het woord axioma uitleg dat komt vaak terug en als je het niet begrijpt dan mis je de boodschap.

Een axioma is een stelling die onbewezen is maar die wel als waar wordt aanvaard. Iets dat meestal als vanzelfsprekend word gezien. Het is natuurlijk al een probleem als iemand iets als vanzelfsprekend ziet wat in werkelijkheid niet zo is. Ik hoef bezoekers van deze site niet uit te leggen hoe lastig het is mensen die werkelijk ergens in geloven duidelijk te maken dat het anders is dan ze denken. Of een concept uit te leggen aan iemand die overtuigd is van het tegendeel ook al weet jij dat jij het juiste concept hebt. Dat is een bijna onmogelijke barrière tussen jou en die andere mens. Ik ga het hier nog uitgebreid over hebben. Waar ik het met name over ga hebben is zelfkennis. Ken u zelve en u zult het universum en de goden kennen stond er op de tempel van Apollo in Delphi.

Als we deceptie en leugens willen herkennen moeten we diepgaande kennis over ons zelf hebben. Over onze psyche, over hoe ons brein werkt, wat ons bewustzijn is en hoe het werkt. Hoe bewustzijn zich manifesteert en wat de expressies zijn van het bewustzijn middels onze fysiologie. Ik ga vertellen over het brein en over de basis van neurowetenschappen. Ik ga dit allemaal vertellen omdat het noodzakelijke kennis is om de problemen in de wereld te begrijpen maar vooral om ze op te lossen.

Mijn presentaties begin ik vaak met twee citaten. De eerste van de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813 -1855). Hij zei: “Er zijn twee manieren om jezelf voor de gek te houden. De eerste is geloven wat niet waar is. En de tweede is weigeren te accepteren wat wel waar is”. Een ander citaat wat ik vaak gebruik is die van de man die claimt te zijn meegenomen door buitenaardsen Travis Walton: “Ik realiseer me dat het grootste probleem op deze wereld is dat de perceptie van wat waarheid is, door mensen gefilterd en gescreend wordt: op wat ze willen en op wat ze niet willen wat waar is”. Ik ga nog een stap verder, Ik zeg dat het lijden van alles wat leeft op aarde hierdoor veroorzaakt is en wordt. Ik zal hier later op terug komen.

Ik wil het nu even over manipulatie en deceptie hebben. Veel mensen weten dat manipulatie en deceptie dagelijks op ons inwerken. Ze houden ons weg van de waarheid. Adolf Hitler, de welbekende Nazi leider, maakte hier een statement over. Hij zei: “Maak de leugen zo groot mogelijk, hou het simpel, blijf het herhalen en uiteindelijk zal het volk het geloven, accepteren en als waar ervaren”

Denk daar eens over na! Het moet groot zijn, iets wat met iedereen te maken heeft, concepten die iedereen raken. Concepten waar ze hun leven op baseren of op zijn minst hun gedachten. Hitlers propagandaminister,Joseph Goebbels, deed ook een uitspraak in deze richting. Hij zei: “Hoe groter de leugen hoe meer ze het aanvaarden en geloven”. Hoe sinister wil je het hebben? Hoe groter de bedriegers de leugens maken hoe waarschijnlijker het is dat het volk ze aanvaarden. Stel je dat eens voor?! En ja we weten inmiddels dat het waar is en in deze serie maar ook later, als er voldoende belangstelling is, in het radio programma zal ik enkele van deze grote leugens bespreken. In deze eerste van een lange serie gebruik ik veel citaten. Dat doe ik vaker want de wijsheid van deze spreuken of de ongelofelijke inhoud ervan spreekt soms boekdelen. Vandaag wil ik dan ook afsluiten met een citaat wat we allemaal wel kennen: “Gij die de diepte van de natuur wenst te ontdekken overdenk deze woorden: Als gij niet in u zelve dat vindt wat gij zoekt, zult gij het ook niet buiten u zelve vinden. Als gij de wonderen van uw eigen huis negeert, hoe kunt gij dan verwachten wonderen elders te vinden? In u is de schat der schatten verborgen. Ken uzelf en gij zult het Universum en de Goden kennen.

Deze tekst zegt veel over de waarheid waarin we leven. Het zegt: ken uzelf en u kent het Universum. Met andere woorden van het hele kleine tot het hele grote. Dat het één een reflectie of evenbeeld is van het andere. Dit zegt iets over de aard van onze realiteit namelijk dat deze gelijk is over alle schalen. Het is fractaal en holografisch van aard. Zoek die woorden op als je ze niet kent het is cruciaal deze te begrijpen. Dit betekent dan dat alle kennis van alle delen in het Universum aanwezig is in alle andere delen van het Universum. Dat we allen één zijn is daarmee begrijpelijk geworden. Als één deel iets doet heeft dat effect op alle andere delen. De volgende keer ga ik door op dit onderwerp en wat wij mensen graag wensen zodat we kwaliteit in ons leven ervaren.

Tot zover het eerste deel van een lange serie die in heftigheid alleen maar toe zal nemen. Ik hoop dat je geraakt bent door de waarheid die vrijheid moet geven en ik je de volgende keer weer kan begroeten.

Eric

Denk er aan: vragen, suggesties,discussiepunten? Mail ze naar: info@resonancepoject.nl.

Alles is liefde. Angst is een illusie. Alle wezens zijn vrij. De waarheid kan niet vernietigd worden.

EVENEMENTEN:

Dag seminar Natuur- en Spirituele Wetten

Zondag 27 oktober 2019; Deventer.  Dag seminar Natuur- en Spirituele wetten.

Waarheid en echte vrijheid voor alle wezens.

Hoe bewust zijn wij mensen? Loopt het bewustzijn terug of groeit het? Wat maakt dat wij leugens niet van waarheid kunnen onderscheiden?

Hoe het wel of niet kennen van de natuur wetten ons leven en gedrag beïnvloedt, Mind Control, bewustzijn, het occulte et cetera. Een lange sessie van 10.00 tot uiterlijk 21.30. Bij dit evenement is aanmelden per email verplicht. Entree is 25,00 euro in de voorverkoop. Aan de zaal 30,00 euro. Entree is inclusief koffie en thee. Lunch en diner moet men zelf meenemen of ter plekke bestellen. Alleen vegetarisch verkrijgbaar.

Een boeiend seminar over de Natuurwetten, de universele spirituele wetten. Wat betekent het om echt “wakker” te zijn. Wie zijn er echt wakker? Een ongeveer 10 uur durend seminar door eric vdf ten hoopen. Over de echte waarheid gegeven door de natuur en hoe onze kennis of onverschilligheid hierover de kwaliteit van ons leven beïnvloed. Geen seminar voor watjes. Geen New Age onzin. Maar de confrontatie met de waarheid voor wie het aandurft en aan kan. Geloof niets maar onderzoek het zelf.  Opgave is verplicht via info@resonanceproject.nl u ontvangt na opgave een mail met gedetailleerde info. Na betaling ontvangt u het entree bewijs.. 

We krijgen veel vragen over de inhoud van deze jaarlijkse dag hieronder een overzicht:
Gedurende mijn presentaties, workshops en lezingen, neem ik de aanwezigen mee op het pad van zelf-exploratie, het onderzoeken het menselijk bewustzijn en de manier waarop het betrekking heeft op de universele problemen waar we momenteel als soort mee worden geconfronteerd. Enkele van de vragen die ik met de groep probeer te beantwoorden zijn:
Wie zijn wij? Wat is ons doel? Waarom houden we bepaalde overtuigingen vast? Waarom neigen we om onszelf en anderen op een bepaalde manier te zien? Waarom handelen we zoals we doen? Wat heeft dit te maken met de gebeurtenissen die we ervaren in onze wereld? Ik maak  gebruik van het materiaal van vele onderzoekers als Mark Passio, maar ook van eigen onderzoek en andere waarheids activisten.
De hele dag is niet meer en niet minder dan een indringende analyse van het menselijk bewustzijn, de waarheid en waarom wij andere waarheden aanvaarden. De volgende concepten en ideeën worden diep verkend:
• De onderdelen van ons eigen Bewustzijn
• Hoe kan je Waarheid en Deceptie herkennen
• De emotionele polariteiten die we in ons leven ervaren
• De verschillen tussen magie en tovenarij (wat is alchemie?)
• Hoe een gezond of destructief wereldbeeld eruit ziet
• De fundamentele aard van goed en kwaad (bestaan goed en kwaad?)
• De fundamentele aard van het probleem waar als soort voor staan
• Hoe werken de krachten van het occulte in ons leven, wat is occult?
• De manieren waarop het menselijk bewustzijn dagelijks wordt gemanipuleerd.
• De onderliggende agenda van deze manipulatie en wie doen dat?
• Wat Natuurwet is en hoe het in schril contrast met de wet van de mens.
• Wat soevereiniteit en anarchie eigenlijk is en hoe je werkelijk vrij kan worden/zijn?
• Oplossingen die iedereen kan gebruiken om het tij te keren en ons en de aarde te genezen (we hebben haast).
De bekende Mind Control technieken en hoe er van los te komen
Occulte wetenschappen die voor ons verborgen worden (werden) gehouden waardoor wij te manipuleren zijn.

De omvang van het werk van The Resonance Project Nederland is een enorme bulk aan kennis, presentaties van 5 weken zijn mogelijk. Elk thema dat aan bod komt is breed en diep genoeg voor een aparte studie. Het is niet de bedoeling alle thema’s uitputtend te behandelen. Het is de bedoeling een beeld te scheppen van wat er gaande is en dat de deelnemers zelf alles verder uit kunnen diepen, samen of op eigen gelegenheid. De rode draad is de aanzet te geven tot inzicht in wat er op deze wereld gaande is op een niet misverstaande wijze maar zo volledig dat elke deelnemer er direct wat mee kan.
Op geen enkele manier vraag ik de deelnemers te geloven wat ik presenteer maar zelf kritisch te blijven en alles te onderzoeken. Bijna alles wat is presenteer heb ik niet zelf bedacht het komt voort uit de natuurwetten en logica. Al het materiaal wat tijdens de dag gepresenteerd wordt en op de website verschijnt mag vrij worden gebruikt.

Inleiding UFT

Regelmatig geven wij een inleidende sessie in de Unified Field Theory. Deze inleiding duurt ongeveer twee uur. Meestal gebruiken wij een avond of zondag middag. Deze inleiding is een perfecte kennismaking en kan uitstekend gebruikt worden als kennismaking alvorens over te gaan tot de online academie welke een grotere investering vraagt. Maar ook als initiële kennismaking met de wetten van de natuur en ter oriëntatie is deze inleiding zeer geschikt. Er is geen voorkennis vereist.

We doen deze sessie op uitnodiging, als lezing of in eigen beheer.Laat u op de wachtlijst plaatsen voor de eerstvolgende sessie of stuur ons een uitnodiging voor uw evenement door een mail te sturen aan:

info@resonanceproject.nl

Studiereizen

NOVEMBER 2019, 12 daagse studiereis naar Mexico, de Maya Riviera. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies in het Nederlands. Het begin van een nieuw paradigma.. Maximale deelname 12 personen.

149_fs

Januari 2020, 12 daagse studiereis door Egypte langs de piramides, de tempels, mystieke plekken. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies, een uur les in de koningskamer van de piramide: Waar was deze voor?! Van Cairo tot Aswan en Abu Simbel en alles er tussen. Maximale deelname 19 personen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA