Blog UFT

THE UNIFIED FIELD THEORY (UFT)

 

Alles wat we geleerd hebben op school was fout. De UFT verklaart alles over de natuur van het universum en alles er in, ook mensen, waar we van gemaakt zijn, wat we hier doen, hoe we zijn, waar we vandaan komen, onze connectie met alles en onze rol daarin. Hoe verbindt het universum alles en… is alles werkelijk één?

 

WAT IS DE UFT? En wat heeft het met mensen te maken?

Op school leerden we dat we een toevallige verzameling cellen zijn die leven op een rots die in het universum tussen andere rotsen zweeft en dat we er eigenlijk niet zoveel toe doen. De UFT zegt iets heel anders, dat we oneindige wezens zijn in een oneindig universum, dat we een oneindige relatie hebben met alles in alle tijden en op alle schalen. Omdat alles in het Universum verbonden is met space (ruimte, vacuüm). Het gaat in op wat die ruimte is, hoe die ruimte gestructureerd is, wat het is, hoe de dynamiek van die ruimte is, de dichtheid van die ruimte, de geometrie van de ruimte, en als je dan begrijpt wat die ruimte is verandert dat de manier waarop je je voelt in die ruimte, hoe je je gedraagt en hoe je je opstelt in die ruimte en alles gaat meer resoneren (afstemmen)  en uiteindelijk, en dat is ook de reden waarom ik iedereen wil laten delen in deze kennis, omdat ik het leuk vind,  maar ook omdat het zorgt voor minder dood, pijn en lijden. We zien op onze planeet nu veel gedrag wat niet opbouwend en constructief is, van onbenulligheden tot aan:” ik ga je vermoorden want mijn religie zegt iets anders dan jouw religie”.  We vermoorden jaarlijks nog miljarden dieren met zijn allen. Als we mensen kunnen laten begrijpen dat alles één is en alles wat we doen gevolgen heeft voor iedereen.  Als dat zou lukken zou het hier op aarde mooier worden, gezelliger. Zou er meer liefde, plezier, en minder boosheid en lijden zijn.

 

WAT VERANDERT DEZE KENNIS AAN MIJN LEVEN?

Het verandert alles!! Want we hebben op school en in de samenleving geleerd dat dingen op een bepaalde manier gaan en heel veel is gewoon niet correct. Het is net als kinderen vertellen dat de aarde plat is, of dat de aarde alleen maar in een cirkel om de zon draait.  We vergeten te vertellen dat de zon door de ruimte reist en dat de aarde dus in een gigantische spiraal door het universum beweegt. En dat is maar één klein segmentje uit de totale UFT welke een bulk aan kennis is en welke het totale perspectief  over jezelf in relatie tot het universum. De  UFT zegt dat er oneindig veel informatie en oneindig weten in ons zit.  Het is te vergelijken met fysica als die over zwarte gaten en alles waar Boeddha over sprak.  Met andere woorden:” de stilte (het ZIJN)” in je hart chakra. Dat is volgens de UFT het punt van eenheid (singularity). Dat is het punt van waaruit het energie veld (aura) rondom je lichaam ontspringt. Het is dus eigenlijk een wetenschappelijke/natuurkundige manier om dat te beschrijven waar de mystici van alle tijden en de grote meesters als Boeddha, Jezus en anderen over spraken. Het is dus een wetenschappelijke beschrijving van al datgene wat tot voor kort alleen op een spirituele, filosofische en intuïtieve manier begrepen werd. Voor westerse mensen als wij, die op school geleerd hebben: het één is wetenschap, het ander sciencefiction, en dat religie en laten we die dingen vooral niet door elkaar gooien , is dat lastig.   Nu eindelijk krijgen we een meer holistische benadering die religie, spiritualiteit, wetenschap en andere disciplines combineert in één UFT. Dat zorgt ervoor dat alles weer logisch is, beter in en bij elkaar past en meer resonantie op deze planeet teweeg brengt.  Hopelijk draagt het bij om ons te beschermen voor de vele rare dingen die er momenteel gaande zijn op onze planeet.

 

EN EINSTEIN? WAS HIJ HIER OOK NIET MEE BEZIG?

Einstein is verantwoordelijk voor de grootste stap die de mensheid heeft kunnen maken in het begrijpen van de natuurkunde van het universum. En wist deze mathematisch te staven.  Voor Einstein kwam,  waren ruimte en tijd twee aparte dingen. Hij zei:”ruimte en tijd zijn één en hetzelfde”,  en zette er een streepje tussen (space-time).  Nassim Haramein is het eens met veel van wat Einstein heeft gezegd. Relativiteit en dergelijke. Hij bouwt er op door. Nassim voegde een draaiing component toe aan het model van Einstein. Einstein zei space-time maakt een bocht (als een trampoline met een zware bal er op) en Nassim voegde er aan toe dat er ook nog eens een draaiing is. Net als water wat door de afvoer gaat, het gaat niet recht naar beneden maar vormt een spiraal. Een spiraal naar het punt van eenheid (stilte) (singularity). Dat zorgt er voor dat alles in het universum draait, onze atomen, de aarde, de zon, maar ook sterren, zonnestelsels, melkwegstelsels en universums (!) ja meerfout, alles draait als een spiraal dynamiek. Als een tornado. En dat gebeurt in twee richtingen tot het punt van “stilte” (black hole),  van waaruit een andere dynamiek in torus vorm alle informatie weer terug geeft. Oneindig. De UFT zegt dat het hele universum een mega verzameling van zwarte gaten is.  Van het universum zelf tot aan het kleinste deeltje. Alles is een black hole (zwart gat). Dus het menselijke lichaam met 100 triljoen cellen elke cel gemaakt van biljoenen atomen, dat maakt dat je lichaam bestaat uit quintiljoenen kleine  zwarte gaten. Dus als de oude meesters zeggen dat je licht bent, is dat letterlijk zo. Je bent dus gemaakt van vele vele kleine mini zwarte gaten die allemaal kleine spiraaltjes zijn draaiend  in space-time tot het stilte punt.  Allemaal naar het punt van stilte met als centraal stilte punt, dat punt waar alle kennis en weten samenkomt, het stiltepunt in je hart-chakra. Daar waar je gecentreerd bent, en waar je toegang toe hebt als je je naar binnen richt zoals met meditatie. Dus niet zoeken naar een God op een berg met pijlen van bliksem, nee dat is bangmakerij, maar met behulp van wetenschap. De UFT, wetenschap dus, laat je op een andere manier kijken en zegt: je bent een oneindig wezen met een oneindige relatie tot het universum en alles er in want alles in het universum is met elkaar verbonden door middel van ruimte (space, vacuüm).

 

ENKELE VOORBEELDEN VAN FOUTE INFORMATIE DIE WE KENNEN OVER HET UNIVERSUM.

Onze UFT zegt dat de strong force niet bestaat. Ook donkere materie bestaat volgens ons niet. Wij denken dat dit misinterpretaties zijn door de aanwezige energie in de ruimte. Bedenk even dat we 96% van de materie in het universum niet kennen! We kennen slechts 4 % van wat er aan massa in het universum is… die andere 96% noemt de wetenschap “dark energy” of zwarte materie omdat we het niet kunnen zien en niet kunnen vinden. We investeren aanzienlijke sommen geld om dit te vinden, terwijl het antwoord misschien al die tijd al voor onze neus ligt. Elk atoom is voor 99,99999 procent gemaakt van ruimte. Het bestaat  voor maar 0.00001 procent uit iets anders als protonen, neutronen, elektronen, etc. dus het overgrote deel van ons universum is ruimte. Dus als je met een theorie komt die het universum beschrijft kun je maar beter rekening houden met die 99,99999 % ruimte. Maar tegenwoordig houden we alleen rekening met die 0,00001 %  !!  die ons de materiële wereld geeft.  We meten dingen als licht, warmte, geluid, gamma straling, röntgen, microgolven, kosmische straling nemen daarvan de data en zeggen     hier hebben we onze theorie, we hebben het hele universum verklaart……….  Eigenlijk maar 4 procent!!

 

MIJN MOTIVATIE OM DE INFORMATIE OVER DE UFT TE  VERSPREIDEN.

Omdat ik wil dat onze kinderen en kleinkinderen een planeet krijgen waarop ze kunnen leven, en dat ze plezier kunnen hebben. Ik wil plezier hebben, en de weg die we momenteel begaan ziet er niet heel rooskleurig uit we lopen met zijn allen tegen de muur!!

 

WAT IS DE TOEKOMST VAN ONZE AARDE?

Die wordt geweldig, fantastisch! We moeten alleen ons gedrag en opstelling veranderen, de informatie die we naar buiten brengen moet anders. Die moet gebaseerd zijn op onze nieuwe kennis en wetenschap. Oude paradigma’s los laten. De verandering van , we leven op een platte planeet naar we leven op een bol, nam een hele tijd in beslag. Maar van een begrenst statisch universum waarin niets veranderd naar een oneindig universum waarin we onbegrensde mogelijkheden hebben gaat heel snel. Kijk alleen al naar de genetica, wij kregen als kind te horen je hebt de genen die je hebt daar moet je het mee doen. Als je een kanker gen hebt dan is het maar zo. Nu weten we dat we DNA , genen, kunnen veranderen, met ONZE GEDACHTEN ! We weten nu dat we met onze gedachten ons lichaam kunnen veranderen, als we anders denken over hoe we ons voelen weten we nu dat we ons zelf kunnen genezen. Ook dat bewijst onze UFT. Mathematisch, wetenschappelijk bewijs. Onze predispositie is niet meer. Als we familie hadden met kanker dachten we,” oei ik krijg het dus ook”!, En ja je kreeg het. Nu weten we hoe dat anders kan. Ons denken helpt ons en we weten nu hoe het werkt. Dit is maar één voorbeeldje van de duizenden en duizenden dingen die we nu weten en die we de wereld willen vertellen en die ook werkelijk gebeuren. Met smartphones en internet gaat dat razend snel en zo zal de transformatie ook heel snel gaan.  Daar gaan wij van uit, de tijd is er rijp voor.

 

Als u ook meer wilt weten over de UFT zijn er verschillende mogelijkheden. Een presentatie van 11 minuten, een presentatie van 90 minuten een presentatie van één dag of drie dagen en zelf presentaties van 2 weken die we doen tijdens UFT reizen naar relevante plekken op aarde, zoals Egypte, Mexico, Peru en Hawaï.   Hoe diep wilt u gaan? Hoeveel wilt u weten? Neem de volgende stap.

 

 

Meer informatie op:

www.resonanceproject.nl

mail: info@resonanceproject.nl

 

of bellen met: Eric Ten Hoopen

0614724300