Blog 1 Een introductie: Wereldbeeld shift.

“Zoals we geloven, handelen we. Zoals we handelen, worden we ook”.

Onze kijk op de wereld vormt onze ervaring en vormt ook de wereld om ons heen door onze acties en keuzes. Wat wij geloven dat mogelijk is, definieert wat we kunnen creëren. In deze eerste serie blogs verken ik een aantal pioniers van mogelijkheden, en hoe drastische veranderingen in het wereldbeeld de wereld in de loop van de geschiedenis keer op keer hebben veranderd.

Dit is een reis van verkennend onderzoek, ontdekking en samenwerking. Of we nu wetenschappelijk of onafhankelijk onderzoekers zijn, recent geïnspireerde zoekers die zich op een nieuw territorium begeven, of iemand die deze onderzoekslijn al lang volgt, iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit voortdurende proces van ontdekking, terwijl we diepgaande kennis ontwikkelen van wat we Unified Physics noemen. Ook wel theoretische fysica genoemd in Nederland.

Hoewel de basis van onze verkenning gebaseerd is op een rigoureus wetenschappelijk streven, door middel van de zeer specifieke principes van de fysica, omvat ons (u en ik) gedeeld onderzoek een breed scala aan ervaringen die de implicaties en toepassingen van dit model van fysica omvatten, de relevantie voor onze persoonlijke en maatschappelijke bewustzijnsstaat en onze perceptie van de wereld en het universum als geheel – ons wereldbeeld. Dit laatste aspect is waar we onze reis beginnen, want hoe we de wereld en de aard van het universum waarnemen, heeft een grote invloed op hoe we ons er in gedragen en hoe we er mee omgaan.

EEN UITGEBREID PERSPECTIEF

Het wordt steeds duidelijker dat we ons in een periode van snelle verandering bevinden door de enorme vooruitgang van allerlei technologieën, zoals:

     hersenonderzoek
     hartonderzoek
     alternatieve energie en voortstuwingssystemen
     wereldwijde informatienetwerken
     geavanceerde robotica
     genetische manipulatie
     nano-technologie
     geavanceerde beeldvormings- en informatiesystemen
     geo-engineering
     grootschalige elektromagnetische manipulatie van de ionosfeer van de aarde.

Dit zijn slechts enkele van de transformatieve technologieën die elke dag invloed hebben op onze wereld. Of het nu goed of slecht is, we zitten in de sneltrein op weg naar een onbekend resultaat van de grote experimenten van onze tijd. Hoe we er bewust voor kiezen om er doorheen te navigeren, en op basis van welke principes en waarden we onze keuzes maken, zal de uitkomst voor de mensheid en al het leven op aarde diepgaand beïnvloeden.

Het is om deze reden dat we onze reis beginnen vanuit het meest uitgebreide perspectief dat mijns inziens mogelijk is – het wereldbeeld dat de basis vormt voor onze principes en waarden die naar voren komen. Goede kennis hebben van ons gedeelde wereldbeeld en hoe dezeonze keuzes en gedragingen bepaald, is van cruciaal belang, want zoals we kunnen zien aan de primaire gebieden van de menselijke samenleving en natuurlijke systemen, hebben we een kritisch crisispunt bereikt. Zou dit het resultaat kunnen zijn van een wereldbeeld dat ons evolutionaire pad heeft bepaald en onvermijdelijk leidt tot alleen dit soort precaire omstandigheden? En zo ja, wat is dit wereldbeeld, hoe is het ontstaan en wat zijn de gevolgen als we onze reis voortzetten op basis van een dergelijk wereldbeeld?

Een meditatie nbij een tempel in Goba (Mexico)