Welkom bij The Resonance Project Nederland

We bevinden ons in een belangrijke, beslissende tijd in de geschiedenis. Er is voldoende bewijs voor de onthechting en het uit elkaar groeien van mensen en dieren wat vandaag in onze wereld plaatvind. Maar ondanks uiterlijke schijn van competitie en scheiding, zoeken we allemaal naar dezelfde waarheid, één die ons allemaal verenigt.

The Resonance Foundation (in Nederland “The Resonance Project Nederland” met Eric ten Hoopen MBA als afgezand) is een wereldwijde non-profit organisatie gebaseerd op de theorie van en door Nassim Haramein. De Unified Field Theory (UFT) die zegt en ons laat begrijpen dat alles verbonden is. En we gaan nog verder: we hebben de wetenschap dit te bewijzen en de tools om het te ervaren. We streven ernaar de fundamentele werking van de UFT te begrijpen, zodat we een kritische verandering in het wereldbeeld kunnen bewerkstelligen – een die ons in staat zal stellen een harmonieuze, resonerende relatie met de natuurlijke wereld, met ons innerlijk en met elkaar te creëren.

De naam van de organisatie komt voort uit ons fundamentele concept van resonantie, een fysische term waarin energie (in de vorm van golven of trillingen) zowel reflecteert als ervoor zorgt dat andere objecten dezelfde energie aannemen. Als je bijvoorbeeld een grote gong raakt, zullen andere soortgelijke resonerende objecten ook die energie opnemen en beginnen te rinkelen. Evenzo, als we samen resoneren in onze overtuigingen, zullen we die energie delen en laten groeien. En als we het concept verdiepen , zegt de UFT dat resonantie met alles en elkaar is verweven in het hele universum, en dat deze onderlinge verbindingen kunnen worden benut om de mensheid, onze planeet ons universum en alle wezens te verheffen.