de theorie

De Unified Field Theory

Nassim Haramein is wereldleider in unified physics die meer dan 30 jaar onderzoek en ontdekkingen heeft gedaan naar de verbindingen en overeenlkomsten tussen, wiskunde, meetkunde, kosmologie, kwantummechanica, biologie, chemie, astrologie, oude beschavingen en nog veel meer.

Deze studies leidden tot zijn baanbrekende theorieën, gepubliceerde artikelen en gepatenteerde uitvindingen en met name zijn Unified Field Theory.

De onderliggende theorie van Nassim Haramein is de overtuiging dat alles met elkaar verbonden is. Hoewel er uniekheid en individualiteit bestaat, is tegelijkertijd alles verbonden als onderdeel van één veld. Het verenigde veld.

Deze theorie overbrugt de problematische kloof tussen de twee belangrijkste theoretische kaders van de moderne fysica van vandaag – algemene relativiteitstheorie en kwantumveldentheorie. De algemene relativiteitstheorie doet op zeer grote schaal voorspellingen over ons universum, terwijl de kwantumtheorie zich richt op de zeer kleine: atomaire en subatomaire deeltjes. Het probleem is dat elk model uitvalt wanneer het buiten zijn eigen domein wordt toegepast. Logisch en intuïtief weten we dat grote dingen uit kleine dingen bestaan, dus het is logisch dat er een verenigd fysica moet zijn die alles verklaart, in één verenigd model.

Einstein werkte tot uren voordat hij stierf aan zo’n theorie. Hij geloofde dat er een eenvoudige, mooie, geometrische oplossing was. De Unified Field Theory van Nassim stelt dat het universum een enkel, verbonden systeem is, holografisch van aard, wat betekent dat elk proton in het universum alle informatie van het hele universum als geheel bevat. Verbazingwekkend. We leggen dit in presentaties en de academie verder uit, ook op deze site gaan we daar dieper op in, met name op de implicatie van dit gegeven.

Wanneer deze verbonden en verwikkelde aard van het universum wordt belicht, begint het de buitengewone eenheid en samenhang van de zelforganiserende systemen overal om ons heen en in ons te verklaren – en dit kan wijzen op de manier waarop bewustzijn ontstaat!

Bovendien biedt de theorie van Nassim een wetenschappelijk gevalideerde verklaring voor het concept dat scheiding een illusie is en dat we eigenlijk allemaal één zijn.

Het begrijpen van deze wetenschappelijke inzichten en hun grotere implicaties staan een verhoging van sociaal bewustzijn toe en geeft aanleiding tot een meer empathisch wereldbeeld wanneer we ons realiseren dat we alles zijn en alles dat wij zijn.

Diepere kennis opdoen? Begrijpen en weten? Neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden. Neem deel aan bijeenkomsten lezingen, reizen, de academie, organiseer zelf bijeenkomsten en lezingen de mogelijkheden zijn onbeperkt etc…. info@resonanceproject.nl

Voor de mensen die bewijzen willen volgt het tablad: research publicaties, deze kunt u vinden onder hoofdstuk; Wetenschap

Het samen gaan van wetenschap, gemeenschap en bewustzijn kan de wereld veranderen