Het Thrive movement team in Nederland

Discussie groepen

We proberen de 13 sectoren zoals we de aandachtspunten noemen in groepen te bestuderen en te bespreken en met voorstellen te komen.

Welke 13 sectoren zijn dat?

De 13e sector is “Wereldbeeld” omdat hoe we de wereld zien bepalend is voor wat wij geloven wat waar is en bepaald hoe we alles ervaren in ons en om ons heen.

Binnen elke sector kunt u kritieke problemen, essentiële gegevens, navigatie-inzichten, oplossingsstrategieën, succesverhalen, alledaagse acties (nog niet op ThriveOn) en meer verkennen. Bekijk uw specifieke interessegebieden. Breid uit om nieuwe te verkennen en te zien hoe ze allemaal deel uitmaken van een onderling verbonden, heel systeem.

VISIE Alle mensen zullen vrij zijn om op een creatieve manier hun diepste passies en inzichten uit te drukken, op een manier die zichzelf vervult, anderen inspireert en geen kwaad doet. De kunsten worden ondergewaardeerd en onderdrukt, wat ons van elkaar en ons diepere zelf isoleert. We kunnen kunst gebruiken om onze realiteit uit te drukken, sociale verandering te promoten en te weerspiegelen, de status quo uit te dagen en dieper met onszelf en anderen in contact te komen. Een echt open internet maakt het mogelijk om op goedkope wijze creatieve inspiratie te delen met grote aantallen mensen door middel van muziek, poëzie, films, foto’s, schilderijen en meer. Als kunst uw passie heft past u vast in de werkgroepen voor deze sector.

VISIE

Een gedijende mensheid op een gezonde planeet, echt vrij om in onze eigen behoeften te voorzien, vrijwillig uit te wisselen, welvaart op te bouwen en zonder dwang of agressie voor elkaar en het milieu te zorgen.

De huidige economie is overgenomen door een gemanipuleerd systeem waarvan slechts enkelen profiteren ten koste van de overgrote meerderheid. Niet alleen de VS maar vrijwel de hele wereldeconomie staat op het punt van ineenstorting en het maken van een vrije val, waardoor het welzijn en de levens van miljarden mensen worden aangetast.

We hebben de macht om ons economisch systeem te veranderen en het voor iedereen te laten werken. Er zijn goed ontwikkelde en briljante ideeën om echt bloeiende economieën te creëren.

De economische sector is misschien wel de belangrijkste van alle sectoren die moet worden getransformeerd, omdat de manier waarop het geldsysteem werkt rechtstreeks van invloed is op ieders baan, huis, gezin en gemeenschap. Door gecentraliseerde banken te creëren, een systeem dat schulden vereist en geld creëert uit het niets, heeft de internationale banken elite geleidelijk bijna de hele wereld veranderd in een populatie van schuldslaven. Het blootleggen en elimineren van dit systeem – en het vervangen door een eerlijk en open systeem – kan het kritieke keerpunt zijn naar het creëren van een wereld waarin iedereen kan gedijen. Werkt u mee in deze sector?

VISIE

Mensen zijn vrij om het soort leren na te streven dat het meest aansluit bij hun interesses, passies en behoeften.

Staatsscholen schieten tekort en door de overheid opgelegd onderwijs dwingt iedereen hetzelfde en vaak nutteloze materiaal te leren, ondanks de unieke interesses en leerstijlen van elk individu. Het curriculum is meer bedoeld om de doelen van bedrijven en de overheid te dienen dan die van de student. KANS

Diverse, alternatieve scholen en leermodellen stimuleren kritisch denken en creatieve expressie onder studenten en respecteren de keuze van elk individu. Is onderwijs uw paste? Kijk wat u kunt betekenen in de werkgroep[ voor deze sector.


VISIE

Een gezonde planeet, vrij van vervuiling, waar mensen zich verantwoordelijk gedragen om het milieu te beschermen en in evenwicht te houden.

GEVAARHet water, de bodem en de atmosfeer worden gevaarlijk vervuild en gemanipuleerd. Het aantal uitsterven neemt toe en mensen verhongeren.

KANS. In elk gebied waar onze omgeving wordt bedreigd, organiseren mensen zich om in te grijpen met strategische en effectieve oplossingen.

VISION

People voluntarily cooperate and organize to create prosperous communities without coercive government.DANGER

Involuntary government violates our rights, creates war, and funds itself and its actions with our money…all without our approval.OPPORTUNITY

We can transition out of current government systems and ultimately create empowering, self-governing, voluntary communities where everyone is given the opportunity to thrive and truly be free.

VISION

Natural healing and pro-active health maintenance will combine with freedom to access ethical advanced technology – supporting healthy thriving people all over the world.DANGER

The profit-motivated health care industry is creating more dependence on drugs and less overall health. People are over-medicated, inundated with toxic pollutants, lack access to quality healthcare, and millions around the world are dying of preventable and treatable diseases.OPPORTUNITY

Whole-systems approaches for prevention and healing are emerging, natural treatments and technologies have the potential to cure cancer, and meaningful health care reform can be achieved.Dive Deeper:Health Critical Issues

VISION

Infrastructure will be innovative, sustainable, and appropriate to the needs of the people, while having a minimal impact on our planet. Breakthrough energy, manufacturing and transportation technologies will drastically reduce costs and pollution.DANGER

Most countries have poor and failing infrastructure that severely impacts daily life and threatens our safety. OPPORTUNITY

Innovative, sustainable, eco-friendly technologies can better support our lives and communities. Shrinking government and moving into a truly free market can liberate creativity, lower the costs and raise the quality of our roads, utilities and other infrastructure.Dive Deeper:Infrastructure Critical Issues

VISION

There will be rules but no rulers, and justice will serve the protection of individual rights through respected, independent Dispute Resolution Organizations (DROs).DANGER

Our current justice system is inefficient, racially biased, punitive, overly costly, and fails to protect each individual’s rights.OPPORTUNITY

We can create a justice system based on the principle of non-violation that serves and protects everyone.Dive Deeper:Justice Critical Issues

VISION

Everyone has access to a wide range of diverse and accurate information from sources that are transparent about their funding and which include in-depth analyses and honest debates about controversial issues.DANGER

A handful of corporations own the media and their influence is not transparent to viewers. Their intrinsic conflict of interest limits our access to diverse perspectives. Corrupt corporations are taking over social media and censoring dissident opinions.OPPORTUNITY

We can use the Internet to access diverse information, broadcast events and information instantaneously, share best practices as well as solution strategies, and explore issues and innovations with people all around the globe.Dive Deeper:Media Critical Issues

VISION

A world where people will have access to the skills, role models and experiences to support relating to oneself and to others with respect, cooperation and balanced interchange.DANGER

Breakdowns in communication – interpersonally and between armed nation-states continues to escalate, creating on-going suffering and leading potentially to total global collapse.OPPORTUNITY

The mastering of communication and conflict resolution skills becomes a vital part of family interaction as well as educational and organization learning environments, leading to a peaceful, thriving world based on honoring one another’s rights and essential being.Dive Deeper:Relations Critical Issues

VISION

A world where Science serves the thriving of all people, where human beings are open to the benefit of rigorous processes of inquiry with logic, research and testing while simultaneously honoring the role of consciousness and phenomena that stretch beyond the reach of the physical senses and the rational mind.DANGER

The genuine search for the truth about how nature works is increasingly co-opted by the vested interests of those who control the funding of research and patenting (such as corporations, politicians and the military), and the genuine pursuit of greater understanding about how the universe works and our place in it is superseded by the agenda of a controlling elite. The science of climate, energy and medicine are just a few examples of how money and politics has hijacked the search for truth that characterizes the true scientific method.OPPORTUNITY

Research and development takes place in a truly free market of voluntary association and results that impact the public are transparent about the sources of their funding. Science is honored for its ability to discover how we can align our systems with natural principles and thrive together on a healthy planet.

This section will not attempt to be any sort of an encyclopedia of science, but instead it is intended to offer a couple of new lenses to look through and some powerful insights that are liberating the quest for scientific understanding of the cosmos and our place in it.Dive Deeper:Science Critical Issues

VISION

A world where each person is free to experience directly his/her own unique sense of their inner spiritual nature without coercion or suppression.DANGER

A one-world authoritarian government or any particular religion becomes so powerful that they suppress the natural choice of any individual to freely experience our unique spirituality.OPPORTUNITY

Humans experience their spiritual nature as so interconnected with all species and with life itself, that war, deprivation and corruption become faint memories of a bygone era in the evolving consciousness of life on planet Earth and beyond.Dive Deeper:Spirituality Critical Issues

VISION

We view life from integral, inclusive, whole systems perspectives that support all to be free and thrive on a healthy planet.DANGER

People with belief systems that condone corruption and violence have rigged a system where they have virtual monopolies on both the source of money and the military power to enforce their agenda.OPPORTUNITY

People are engaging worldwide in conversations that inspect and expose various destructive systems and the worldviews that put them in place, supporting the emergence of greater integrity and morality in the process.Dive Deeper:Worldview Critical Issues

Het samen gaan van wetenschap, gemeenschap en bewustzijn kan de wereld veranderen